Αντιαρματικά Ελικόπτερα (Καταστροφείς αρμάτων με στροφεία)

0
482
Χάρη στην ικανότητά του να χρησιμοποιεί το ανάγλυφο του εδάφους για κάλυψη, το ελικόπτερο έχει εξελιχθεί
σε ένα αποτελεσματικότατο αντιαρματικό όπλο.

Η καταστροφή αρμάτων από αε­ροπλάνα κατά τον Β’ Π.Π. ήταν μια εξειδικευμένη διαδι­κασία. Μάλιστα, συνήθως απαιτούσε τη χρήση αεροπορικών πυροβόλων σχετικά μεγάλου διαμετρήματος.

Κα­τά τον πόλεμο, εμφανίστηκαν αρκετά εξειδικευμένα αεροπλάνα για κατα­στροφή αρμάτων, όπως το γερμανικό Henschel Hs 129 και τα σοβιετικά II-2 Shturmovik. Έκαναν την εμφά­νισή τους ακόμη συμβατικά μαχητικά βομβαρδιστικά που διέθεταν πυροβό­λα και αντιαρματικές ρουκέτες, όπως τα βρετανικά Typhoon και Tempest και η σειρά F των γερμανικών FW 190, όπως επίσης και μετασκευασμέ­να μαχητικά, όπως τα Hurricane με πυροβόλα 40 χλστ. Μεταπολεμικά, όμως, η εξέλιξη της θωράκισης των αρμάτων τα κατέστησε δυσκολότε­ρους στόχους για τέτοιου είδους όπλα, ενώ η ανάπτυξη των αντιαερο­πορικών και πυραυλικών συστημάτων τα υποχρέωσε να επιχειρούν από ολοένα μεγαλύτερη απόσταση από το στόχο. Αυτά οδήγησαν στην ανάγκη για σχεδιασμό ειδικών όπλων, αλλά και τη δημιουργία τακτικών για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των νέων όπλων. Έτσι, τα ελικόπτε­ρα ανέλαβαν προοδευτικά το ρόλο αυτό, καθώς, παρά τη μικρή ταχύτη­τά τους, έχουν τη δυνατότητα να εκ­μεταλλεύονται τις εδαφικές πτυχώ­σεις για απόκρυψη και να εμφανίζονται μόνο όταν είναι έτοιμα να πλήξουν το στόχο.


Ο Βρετανικός Στρατός και οι Πεζοναύτες, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, χρησιμοποιούν το ελικόπτερο του Στρατού Lynx ως αντιαρματικό. Το ελικόπτερο μπορεί να εξοπλιστεί με οκτώ TOW που στοχεύουν και κατευθύνονται με τη βοήθεια σκοπεύτρου στην οροφή, ενώ μεταφέρει αναχορηγία πυραύλων στην καμπίνα του.

Τα τελευταία πυροβόλα

To πυροβόλο παραμένει ακόμη απο­τελεσματικότατο ως αντιαρματικό όπλο, ιδίως στις ειδικές εκδόσεις του με ανάλογα πυρομαχικά. Ελικόπτερα όπως το ΑΗ-64 Apache και το Mil Mi-24P Hind-F, αλλά και το ειδικό αντιαρματικό αεροπλάνο Α-10 διαθέ­τουν βαριά αντιαρματικά πυροβόλα 30 χλστ. Αυτά τα συνδυάζουν με τη­λεκατευθυνόμενους πυραύλους για να πλήξουν εχθρικά άρματα από ασφα­λείς αποστάσεις. Οι αντιαρματικοί πύραυλοι πρώτης γενιάς κατευθύνονταν με ραδιοσήματα από το αεροσκάφος που έπρεπε να διατηρήσει οπτική επαφή με το στόχο για να κατευθύνει τα όπλα μέ­σω καλωδίου. Οι πύραυλοι, συνήθως, άφηναν αναλαμπή στο ακροφύσιο που βοηθούσε το χειριστή να τους παρακολουθεί και, άρα, να τους καθο­δηγεί αποτελεσματικότερα. Τα όπλα αυτά, όμως, είχαν περιορισμένη εμβέ­λεια και ανάγκαζαν το ελικόπτερο να παραμένει εκτεθειμένο σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. Επιπλέον, ακό­μη και η ίδια η διαδικασία καθοδήγη­σης τέτοιων όπλων, όπως οι γαλλικοί πύραυλοι AS11, ήταν δύσκολη για το χειριστή.

Θεωρητικά, το αποτελεσματικότερο αντιαρματικό ελικόπτερο, μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, ήταν το AH-64D Longbow Apache που χρησιμοποιεί χιλιοστομετρικό ραντάρ και αντιαρματικούς πυραύλους Hellfire AGM-114L. Το ΑΗ-64 D είναι κυνηγός παντός καιρού και νυκτός και υπηρετεί και στην Ελληνική Αεροπορία Στρατού.

Αργότερα, εμφανίστηκε ένα βελ­τιωμένο ημιαυτόματο σύστημα καθοδήγησης (SACLOS). Με αυτό, ο χειριστής χρειαζόταν απλώς να δια­τηρεί το σκόπευτρο πάνω στο στό­χο, ενώ το όπλο κατευθυνόταν σε αυτόν με τη βοήθεια υπολογιστή. Ακόμη και έτσι, όμως, το αεροσκά­φος έπρεπε να παραμένει εκτεθειμέ­νο. Πλεονέκτημα των πυραύλων που χρησιμοποιούσαν καλώδιο κατεύ­θυνσης αποτελούσε το γεγονός ότι ήταν πρακτικά άτρωτοι σε εχθρικά ηλεκτρονικά αντίμετρα και δεν απαιτούσαν τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων πολλαπλών συχνοτή­των ή παλμών λέιζερ. Η τελική μορ­φή των πυραύλων αυτών είναι οι TOW και οι MILAN, που χρησιμο­ποιούνται εκτενώς έως σήμερα.

Η Kamov κατασκευάζει το ριζοσπαστικό μονοθέσιο Ka-50 Hokum που, ίσως, είναι ένα από τα ελικόπτερα που θα αντικαταστήσουν το Μi-24 σε ρωσική υπηρεσία. Το διθέσιο Ka-52, που απεικονίζεται, είναι η νυκτερινή έκδοσή του.

Ένα ελαφρύ Hughes 500MD οπλισμένο με TOW κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής βολής. Στην κορυφή του στροφείου υπάρχει ένας σταθεροποιημένος ιστος για τα σκοπευτικά.

 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία θωράκισης αντιμετωπίστηκαν με την εξέλιξη των κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων. Εδώ, ένα παλιό άρμα έτοιμο να καταστραφεί από ένα δοκιμαστικό TOW, το οποίο, στην έκδοση T0W-2, παραμένει ένα πρώτης τάξης αντιαρματικό όπλο.

Ελεύθερη πτήση

Το βασικό μειονέκτημα όλων αυτών των όπλων, δηλαδή το ότι απαιτού­σαν το αεροσκάφος να παραμένει σταθερό, και εκτεθειμένο, λύθηκε με τα όπλα ελεύθερης πτήσης ή «fire- and-forget» («ρίχνεις και ξεχνάς»). Η χρησιμοποίηση πυραύλων ελεύθερης πτήσης επιτρέπει στο αεροσκάφος να εμφανίζεται για ελάχιστο χρόνο (ή ακόμη και να τους εκτοξεύει καλυμ­μένο) και αμέσως να αποσύρεται πριν ο αντίπαλος προλάβει να αντιδράσει.

OH58D Kiowa Warrior, παρόμοια ελικόπτερα παρέλαβε πρόσφατα η Ελληνική Αεροπορία Στρατού για να στηρίξουν τα Τάγματα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Όπλα όπως ο AGM-114 Hellfire, που καθοδηγείται με λέιζερ, μπορούν να οδηγηθούν στο στόχο αρκεί κάποιος σκοπευτής, έστω και μακριά από το ελικόπτερο, να τον «φωτίζει»   με το λέιζερ. Με όμοιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όπλα που καθοδηγούνται με ραδιοκύματα χιλιοστομετρικής  μπάντας ή με υπέρυθρες ακτίνες. Μάλιστα όπλα αυτά έχουν και το πλεονέκτημα ότι δεν εξαρτώνται από τρίτους σκο­πευτές. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές αντιαρματικών βλημάτων είναι η διά­τρηση της θωράκισης των σύγχρονων αρμάτων.Έτσι, οι κεφαλές των πυ­ραύλων σχεδιάζονται για να μπορούν να δράσουν με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν διπλές κεφαλές με επάλλη­λες γομώσεις. Οι τελευταίες μπορούν πρώτα να διαπεράσουν την εκρηκτι­κή θωράκιση ERA, ενεργοποιώντας και καταστρέφοντάς την με την έκρηξη της πρώτης γόμωσης, ενώ η δεύτερη έχει να αντιμετωπίσει μόνο την παθητική θωράκιση του στόχου.    Η κεφαλή κοίλης γόμωσης, όπως τον , τα Hellfire, συγκεντρώνει την έκρηξη σε  μικρό, χάλκινο κώνο, που κατά την κρούση μετατρέπεται σε πίδακα λιω­μένου μετάλλου που μπορεί να δια­περάσει ακόμη και την παχύτερη θω­ράκιση. Άλλες κεφαλές (πλαστικού εκρηκτικού) έχουν τη δυνατότητα να συντρίψουν τμήματα της εσωτερικής θωράκισης του άρματος και, έτσι, να εξουδετερώσουν το πλήρωμα και τα όργανά του χωρίς καν να διαπερά­σουν τον εξωτερικό θώρακα.

 

Centralnews.gr

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com