Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε τα πρόστιμα για την Folli Follie

Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην εταιρεία Folli-Follie
0
163
Στην επιβολή προστίμου ύψους €2.500.000 στον Γεώργιο Κουτσολιούτσο και ύψους €500.000 στην εταιρεία Folli-Follie προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόστιμο  €5.000.000 στον Chiu Chuen Law, Διευθυντή και μέλος ΔΣ σε θυγατρικές εταιρείες της Folli-Follie.


Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000.000 στον κ. Chiu Chuen Law, Διευθυντή και μέλος ΔΣ σε θυγατρικές εταιρίες της FOLLI FOLLIE στην Ασία, για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 2016, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 12.04.2017.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €2.500.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω της από 06.05.2018 ανακοίνωσης του ίδιου που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 500.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE  για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω των από 04.05.2018 και 10.5.2018 ανακοινώσεών της που δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρία TRIPLE A EXPERTS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (στ) της απόφασης 1/808/07.02.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω οργανωτικών ελλείψεων.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com