Οι επιχειρήσεις του HMS Upholder

0
479

Τα συμμαχικά υποβρύχια εν δράσει

Μερικές από τις σκληρότερες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π. έγιναν στη Μεσόγειο. Η Μάλτα βρισκόταν σε στρατηγικό σημείο στο κέντρο της Μεσογείου, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Λιβύη. Ήταν, μάλιστα, η βάση του 10ου Στολίσκου Υποβρυχίων, που προσπαθούσε να ανακόψει τον ανεφοδιασμό του Άξονα μεταξύ Ιταλίας και Αφρικής.

Υποβρύχιο της κλάσης «υ» περνά μπροστά από τον προμαχώνα του Αγίου Ιωάννη καθώς μπαίνει στο λιμάνι της Βαλέτα. Η ανύψωση της σημαίας στον πύργο σημαίνει ότι επιστρέφει από επιτυχή αποστολή

Στις αρχές του 1941, τα υποβρύ­χια ήταν τα κύρια επιθετικά όπλα της Μάλτας. Ο David Wanklyn απέπλευσε με το HMS Up­holder και στη Μάλτα ενώθηκε με τα υποβρύχια του 10ου Στολίσκου, που εξορμούσαν από τον Όρμο του Λαζαρέτο. To Upholder ξεκίνησε για την πρώτη του περιπολία στις 24 Ιανουά­ριου μαζί με τρία υποβρύχια. Έπειτα από δύο μέρες, το μικρό σκάφος βρι­σκόταν στην επιφάνεια αναζητώντας εχθρικά πλοία.

Ο πλωτάρχης Μ. D. Wanklyn και ο υποδιοικητής του, αντιπλοίαρχος J. R. Drummond, μεταξύ άλλων δύο αξιωματικών του Upholder. Προς τιμήν του Wanklyn και του σκάφους του, τα υποβρύχια Type 2400 ονομάστηκαν κλάση «Upholder».

 

Ο 10ος Στολίσκος Υποβρυχίων είχε βάση στο παλιό λιμάνι της Μάλτας που χρησιμοποιούνταν για καραντίνα, μακριά από το Μεγάλο Λιμάνι. Την περίοδο της κύριας δράσης των υποβρυχίων, το λιμάνι φιλοξενούσε ελάχιστα σκάφη, αφού ήταν ευάλωτο σε αεροπορικές επιδρομές.

Λίγο αργότερα, εμφα­νίστηκαν τρία φορτηγά με ένα πλοίο συνοδείας. Τότε ο Wanklyn εξαπέλυ­σε τέσσερις τορπίλες εναντίον τους, αλλά αστόχησαν όλες. Το απογοητευ­μένο πλήρωμα του Upholder πραγμα­τοποίησε κατάδυση και παρέμεινε στο βυθό για την υπόλοιπη ημέρα. Όταν έφτασε η νύχτα, αναδύθηκε για να ξα­ναγεμίσει τους συσσωρευτές του και να πραγματοποιήσει εξαερισμό. Βρι­σκόταν πάνω στη γραμμή που ακολουθούσαν τα Ιταλικά πλοία πλέοντας από το Τράπανι προς την Τρίπολη. Έτσι, λίγο πριν την ανατολή το υπο­βρύχιο εντόπισε δύο φορτηγά. Εξαπέ­λυσε δύο τορπίλες και πέτυχε το ένα, το οποίο άρχισε να βυθίζεται. Το δεύ­τερο συνέχισε ανενόχλητο την πορεία του. Έπειτα από 48 ώρες, το υπορβύχιο εξαπέλυσε τις δύο τελευταίες τορ­πίλες του εναντίον στόχου που έπλεε μαζί με πλοίο συνοδείας. Η μία τορπί­λη πέτυχε το στόχο, χωρίς όμως να προξενήσει σημαντικές ζημιές. Το υποβρύχιο, στη συνέχεια, καταδύθηκε και έπλευσε μακριά προσπαθώντας να αποφύγει τις εχθρικές βόμβες βυθού.

Στα τέλη Απριλίου, το υποβρύχιο πέτυχε τη δεύτερη νίκη του βυθίζοντας ένα πλοίο 5.500 κόρων. Στις 25 Μαΐου, έχοντας βυθίσει ένα φορτηγό 5.000 κόρων στα στενά της Μεσίνας, ο Wanklyn εντόπισε τέσσερα μεταγω­γικά γεμάτα στρατιώτες. Αυτά συνο­δεύονταν από πέντε αντιτορπιλικό. Το υποβρύχιο διέθετε δύο μόνο τορπίλες και είχε πάθει ζημιά στο υδρόφωνο του, πράγμα που δεν του επέτρεπε να διατηρεί ακουστική επαφή σε βαθιά κατάδυση. Συνέχισε, πάντως, την προ­σπάθεια και καθώς προσπαθούσε να στοχεύσει, ένα από τα πλοία συνοδεί­ας στράφηκε προς το μέρος του πλέο­ντας πάσει δυνάμει για να το εμβολί­σει. Ο Wanklyn αναγκάστηκε να πλημμυρίσει τις δεξαμενές Q, προκειμένου να καταδυθεί άμεσα και να απο­φύγει τα εχθρικά πυρά. Λίγο αργότε­ρα, το υποβρύχιο ανέβηκε σε βάθος περισκοπίου και εξαπέλυσε τις δύο τορπίλες εναντίον ενός μεταγωγικού. Καταδύθηκε άμεσα και αντιμετώπισε την αντεπίθεση των συνοδών πλοίων που έριξαν 37 βόμβες βυθού. Το πλή­ρωμά του, όμως, πρόλαβε να ακούσει δύο εκρήξεις. Φτάνοντας στη Μάλτα πληροφορήθηκε ότι είχε βυθίσει το Conte Rosso (17.879 κόροι). Για την επιτυχία αυτή, ο Wanklyn τιμήθηκε με το Σταυρό της Βικτωρίας .


Μεγάλη επιτυχία

 


Στις 28 Ιουλίου, το Upholder, ενώ έπλεε κοντά στο Μαρίτιμο, έπληξε με δύο τορπίλες το καταδρο­μικό Garibaldi, χωρίς όμως να το βυ­θίσει. Στις 22 Αυγούστου βύθισε ένα φορτηγό 4.000 κόρων. Στη συνέχεια, συμμετείχε με άλλα υποβρύχια σε αποστολή αποκλεισμού στο λιμάνι της Τρίπολης. Στις 18 Σεπτεμβρίου, και ενώ βρισκόταν σε ανάδυση, πληροφορήθηκε την προσέγγιση τριών μεταγω­γικών. Ο Wanklyn εκτόξευσε τρεις τορπίλες υπολογίζοντας την απόστα­ση σε 4.570 μ. και πραγματοποίησε κατάδυση. Λίγο αργότερα, ακούστη­καν οι εκρήξεις και το πρωί όταν το υποβρύχιο αναδύθηκε, ανακάλυψε ότι είχε ακινητοποιήσει ένα μεταγωγικό. Τότε, πλησίασε, επιτέθηκε και το βύ­θισε με τορπίλες. Στη συνάντηση αυ­τή, το Upholder κατέστρεψε δύο α­δελφά επιβατηγά μεταγωγικά (19.500 τόνοι), τα Neptunia και Oceania.

Τον Νοέμβριο, το Upholder βύθι­σε το αντιτορπιλικό Libeccio. Όταν οι Ιταλοί άρχισαν να χρησιμοποιούν πολεμικά σκάφη και ως μεταφορικά, το Upholder βύθισε το υποβρύχιο St Bon, που μετέφερε βενζίνη. Στις αρχές του 1942, ο wanklyn βύθισε ένα ακόμη υποβρύχιο, το Tricheco. Στις 6 Απριλίου του 1942, το Uphol­der ξεκίνησε για την 25η αποστολή του. Αφού αποβίβασε έναν πράκτορα και μετέφερε έναν άλλο, χάθηκε. Πι­θανόν, βυθίστηκε από βόμβες βάθους του αντιτορπιλικού Pegaso. Αυτό που κάνει ακόμη σημαντικό­τερη την επιτυχή δράση του χαρι­σματικού Wanklyn είναι ότι η κλάση U, στην οποία ανήκε και το Uphol­der, δεν είχε σχεδιαστεί αρχικά για πόλεμο αλλά για εκπαίδευση. Δε διέ­θετε πυροβόλο καταστρώματος και δεν ήταν το ικανότερο ως υποβρύχιο σε ταχύτητα, βάθος κατάδυσης και οπλισμό. Ο χαμός του ήταν σημαντι­κή απώλεια για τους Βρετανούς. Οι μονάδες των υποβρυχίων των εμπο­λέμων είχαν πολύ μεγάλες απώλειες κατά τον πόλεμο. Οι Βρετανοί έχα­σαν συνολικά 82 υποβρύχια, τα περισσότερα από τα οποία στη Με­σόγειο

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com