CZ νΖ 61 Skorpion Υποπολυβόλο

0
93

To Ceska Zbrojovka νZ 61 Skorpion είναι σχεδιασμού και παραγω­γής και κατασκευαζόταν από το 1960 ως το 1975. Ήταν ένα όπλο μεταξύ αυτομάτου πιστο­λιού και υποπολυβόλου, χωρίς να ανήκει καθαρά σε μία από τις δύο κατηγορίες. Είναι αρ­κετά μικρό, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί και χρησιμοποιη­θεί όπως ένα πιστόλι, αλλά έ­χει και δυνατότητα πλήρους αυτόματης βολής εάν χρεια­στεί. Το νZ 61 είχε τα πλεονε­κτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο κατηγοριών και, έ­τσι, δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογο. Πάντως, αν και προβλεπόταν να χρησιμοποιηθεί από τον Τσεχοσλοβακικό Στρατό και από Ειδικές Δυνά­μεις που χρειάζονταν ένα αποκρυπτόμενο όπλο, έγινε πε­ρισσότερο γνωστό ως όπλο του υποκόσμου.

Ατομικό όπλο

To Skorpion είχε σχεδιαστεί για χρήση από πληρώματα αρ­μάτων και στρατιωτικό προσω­πικό που, συνήθως, δεν έφερε όπλα μεγαλύτερα από πιστό­λια. Η χρησιμοποίηση αυτού του όπλου έδωσε στους χρή­στες του σημαντική ισχύ πυ­ράς στις κοντινές αποστάσεις. Μοιάζει με πιστόλι, αν και ο γεμιστήρας δε βρίσκεται στη λαβή, αλλά μπροστά από τη σκανδάλη. Επίσης, διαθέτει και συρμάτινο αναδιπλούμενο κοντάκι για καλύτερη σκόπευ­ση. Είναι βραχύ, χοντρό και αρ­κετά μικρό ώστε να χωρά σε μεγάλη θήκη πιστολιού.

 


Όταν βάλλει αυτόματα, έχει θεωρητική ταχυβολία 840 βο­λές/λεπτό. Το πλεονέκτημά του αυτό, όμως, συνοδεύεται και από μειονεκτήματα. Ένα α­πό αυτά είναι η αδυναμία σκό­πευσης κατά την εκτέλεση αυ­τόματης βολής, καθώς οι δυ­νάμεις που απελευθερώνονται ανασηκώνουν και τραντάζουν την κάννη. To Skorpion, επί­σης, χρησιμοποιεί γεμιστήρες 10 ή 20 φυσιγγίων που με αυ­τόν το ρυθμό βολών εξαντλού­νται πολύ γρήγορα. Η ισχύς του, πάντως, σε μικρή απόστα­ση είναι τρομαχτική.

Αναδιπλούμενο συρμάτινο κοντάκι

To Skorpion λειτουργεί με σύ­στημα οπισθοδρόμησης. Μπο­ρεί να επιλεγεί σύστημα βο­λής κατά βολή, όπου το αναδιπλούμενο κοντάκι βοηθά τη σκόπευση. Η βασική έκδοση νΖ 61 Skorpion αποτελεί το μόνο όπλο κράτους-μέλους του Συμφώνου της Βαρσοβίας που χρησιμοποιεί αμερικανικά φυσίγγια 7,65 χλστ., ενώ το νΖ 63 χρησιμοποιεί φυσίγγια Short 9 χλστ. και το νΖ 68 9 χλστ. Parabelium. Υπάρχει και έκδοση με ενσωματωμένο σι­γαστήρα.

Ανορθόδοξο όπλο

To Skorpion εξήχθη, εκτός του Τσεχοσλοβακικού Στρα­τού, και σε κάποια κράτη της Αφρικής. Εκεί απέκτησε φήμη ως όπλο ανταρτών, επανα­στατών ή παραστρατιωτικών ομάδων. Η ισχύς του όπλου σε κοντινή απόσταση είναι τέ­τοια, που το καθιστά ιδανικό για τρομοκρατικές επιθέσεις ή δολοφονίες. Με τον τρόπο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και την κεντρι­κή Αμερική.

Αρχές Λειτουργίας

Το Škorpion έφερε αρκετές καινοτομίες στο χώρο των όπλων με τον πρωτότυπο σχεδιασμό του. Το όπλο λειτουργεί με την πίεση αερίων που σπρώχνουν το μηχανισμό κλείστρου προς τα πίσω και δύο επανατατικά ελατήρια το επαναφέρουν. Παρότι αυτό δεν είναι κάτι σπάνιο για ένα αυτόματο πιστόλι, το Škorpion έχει κάποια πολύ ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Αρχικά για να μπορεί να λειτουργεί αξιόπιστα αλλά σε τόσο περιορισμένο χώρο έχει τηλεσκοπικό μηχανισμό κλείστρου με εξολκέα υποβοηθούμενο από ελατήριο για την αποφυγή εμπλοκής. Επίσης, μέσα στη λαβή περιέχει ένα μηχανισμό αδράνειας ο οποίος μειώνει την ταχυβολία από τις 1000 σφαίρες/λεπτό στις 850 γιατί αποδείχθηκε πειραματικά ότι λειτουργεί πιο αξιόπιστα σε αυτό το επίπεδο με κατά πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα δούμε περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του σε βάθος στη συνέχεια. Αρχικά θα δούμε ένα σχεδιάγραμμα του εσωτερικού μηχανισμού του.

 

Και στη συνέχεια βλέπουμε τα τμήματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τη χρήση του.

Συνεχίζοντας με τις βασικές αρχές χρήσης του CZ Škorpion θα δούμε πως ανοίγουμε και κλείνουμε το αποσπώμενο κοντάκιο. Για το άνοιγμα απλώς κρατάμε το όπλο από τη λαβή και με το άλλο χέρι πιέζουμε απότομα τη βάση του κοντακίου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


Αντίστοιχα, για το κλείσιμο του κρατάμε το όπλο από το γεμιστήρα και με το χέρι που κρατούσε τη λαβή πιέζουμε το κομβίο κλεισίματος κοντακίου την ίδια στιγμή που το οδηγούμε προς τα πάνω. Αυτό το βλέπουμε και στην επόμενη φωτογραφία.

 

Στην αριστερή πλευρά του όπλου, πάνω από τη λαβή υπάρχει το κομβίο επιλογής ασφάλειας/βολής. Οι επιλογές που διαθέτει είναι 0 (ασφάλεια), 1 (ημιαυτόματη βολή) και 20 (βολή κατά ριπάς). Βλέπουμε μία κοντινή φωτογραφία από αυτά εδώ.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χώρα

Προέλευσης    : Τσεχοσλοβακία

Χώρα Κατασκευής    : Τσεχία και Σερβία

Έτος Κατασκευής      : 1961

Όνομα Μοντέλου       : Samopal Vzor 61 (Škorpion)

Τύπος Όπλου              : Αυτόματο Πιστόλι

Διαμέτρημα                 : .32 ACP (7.65×17mm Browning SR)

Σχεδιαστής                  : Miroslav Rybář

Βάρος                            : 1.3 κιλά

Μήκος                           : 27/52 εκατοστά (ανοιχτό/κλειστό κοντάκιο)

Δραστικό Βεληνεκές  : 150 μέτρα

Ταχύτητα Εξόδου       : 320 μέτρα/δευτερόλεπτο

Χωρητικότητα             : 10 ή 20 σφαίρες

Ταχυβολία                    : 850 σφαίρες/λεπτό

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com