Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II «Καταστροφέας αρμάτων»

0
48

Το αεροσκάφος Α-10Α Thun­derbolt II σχεδιάστηκε αρχικά για την αντιμετώπιση ασύμμε­τρων απειλών με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ στη νο­τιοανατολική Ασία. Τελικά, τροποποιήθηκε για χρήση σε ρόλους εγγύς υποστήριξης με κύρια αποστολή την καταστρο­φή των εχθρικών τεθωρακι­σμένων στο μέτωπο της κε­ντρικής Ευρώπης.

Κατασκευάστηκαν δύο πρω­τότυπα, ΥΑ-10Α, για ανταγωνι­στική αξιολόγηση στο διαγωνι­σμό ΑΧ της USAF. 0 τύπος αε­ροσκάφους που πρότεινε η Fairchild Republic ανακηρύχθη­κε νικητής στις 18 Ιανουάριου του 1973, ανταγωνιζόμενο το Northrop ΥΑ-9Α.


Το πρώτο αεροσκάφος εξέ­λιξης μετατράπηκε στη συνέ­χεια στο μοναδικό διθέσιο ΥΑ- 10Β, ή N/AW Α-10, που προο­ριζόταν αποκλειστικά για απο­στολές παντός καιρού. Το Α-10 πήρε το παρατσούκλι «War­thog» (Φακόχοιρος ο αιθιοπικός), κυρίως λόγω της περίερ­γης εμφάνισής του. Ωστόσο, το
σχέδιό του αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ικανότητάς του να επιχειρεί αποτελεσματικά στο επικίνδυνο περιβάλλον του σύγχρονου πεδίου μάχης.

 

Αυτό το Α-10Α απεικονίζεται με τα χρώματα της USAFE 10ης TFW που έδρευε στο Αλκονμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου υπηρετούσε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Συνολικά κατασκευάστηκαν περίπου 707 αεροσκάφη Α-10Α. Αυτό το Α-10Α απεικονίζεται με τα χρώματα της USAFE 10ης TFW που έδρευε στο Αλκονμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου υπηρετούσε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Συνολικά κατασκευάστηκαν περίπου 707 αεροσκάφη Α-10Α. Αυτό το Α-10Α απεικονίζεται με τα χρώματα της USAFE 10ης TFW που έδρευε στο Αλκονμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου υπηρετούσε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Συνολικά κατασκευάστηκαν περίπου 707 αεροσκάφη Α-10Α.

Παράλληλα, το Α-10Α είναι εξαιρετικά ευέλικτο και μπορεί να εκτελεί απότομους ελιγ­μούς σε πολύ χαμηλό ύψος. Η επιβιωσιμότητα αποτέλεσε το βασικό παράγοντα κατά το σχεδίασμά του Α-10. Οι κινητή­ρες του βρίσκονται τοποθετη­μένοι ψηλά στο πίσω μέρος της ατράκτου, σε μεγάλη από­σταση ο ένας από τον άλλο. Ε­κεί προστατεύονται από πυρά εδάφους σχεδόν από οποιαδή­ποτε γωνία βολής, καθώς βρί­σκονται ανάμεσα από τις πτέ­ρυγες και τα πτερύγια κλίσης.

Η ύπαρξη εφεδρικών συστη­μάτων εξασφαλίζει ότι το Α-10 μπορεί να παραμείνει στον αέ­ρα ακόμα και, αν υποστεί μεγά­λες ζημιές, όπως απώλεια ενός κινητήρα ή ενός κάθετου στα­θερού της ουράς. Παράλληλα, μια θωρακισμένη «λεκάνη» από τιτάνιο προστατεύει τον πιλότο και το θάλαμο πυρομαχικών.

Γιγαντιαίο πυροβόλο

Από πλευράς οπλισμού το Α-10 σχεδιάστηκε να μεταφέρει το τεράστιο πυροβόλο GAU-8/A των 30 χλστ., που, οπλισμένο με ειδικά διατρητικά πυρομαχικά, αποτελεί ένα από τα ισχυ­ρότερα αεροπορικά όπλα στον κόσμο. Ωστόσο, το κύριο όπλο του Α-10 είναι ο πύραυλος αέρος-εδάφους AGM-65 Mave­rick που κατευθύνεται είτε από τηλεοπτική κάμερα είτε από υ­πέρυθρη ακτινοβολία.


0 βασικός ηλεκτρονικός ε­ξοπλισμός του Α-10 περιλαμ­βάνει προβολή στοιχείων στην οπτική ευθεία του πιλότου (HUD), οθόνη προβολής για τον πύραυλο Maverick και τον ανιχνευτή λέιζερ «Pave Penny». Τα πιο πρόσφατα αεροσκάφη έχουν περάσει από το πρό­γραμμα αναβάθμισης LASTE (Βελτίωση Ασφάλειας και Στόχευσης σε Χαμηλό Ύψος), με την οποία προστέθηκε σύστη­μα αυτόματου πιλότου και βελ­τιώθηκε η ευστοχία του πυρο­βόλου.

Οι ανησυχίες που υπήρχαν σχετικά με την τρωτότητα του Α-10Α στο ευρωπαϊκό περιβάλ­λον οδήγησαν αρχικά στη στα­διακή απόσυρση του τύπου προς όφελος του ταχύτερου F-16. Τα πλεονάζοντα Α-10Α χρησιμοποιήθηκαν ως αερο­σκάφη ΟΑ-10Α FAC (Ταχείας ε­πίθεσης). Ωστόσο στην Επιχεί­ρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1991, το Α-10 είχε τόσο α­ξιοσημείωτες επιδόσεις ώστε εξασφάλισε τη διατήρησή του στην ενεργό υπηρεσία και στον 21 ο αιώνα.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com