SA80 Τουφέκι του Βρετανικού Στρατού

0
47

Το καθιερωμένο τουφέκι του Βρετανικού Στρατού είναι το SA80, γνωστό με την πιο επί­σημη ονομασία L85A1, στην αρχική του μορφή. Είναι εύστο­χο, θεωρητικά εύκολο στη συ­ντήρηση και ευχάριστο στη βο­λή. Το ελαφρύ του «κλότσημα» επιτρέπει στο στρατιώτη να κρατά πάντα το όπλο σταθερό προς το στόχο με ελάχιστα προβλήματα, ενώ μια ειδική διόπτρα παρέχει καθαρή διόπτευση, ακόμα καίμε «φτωχό» φωτισμό. Δυστυχώς, το όπλο αποδείχτηκε αναξιόπιστο σε συνθήκες μάχης, και δε χαί­ρει εκτίμησης στην υπηρεσία.

Το πιο εντυπωσιακό χαρα­κτηριστικό του SA80 είναι το μικρό του μέγεθος. Το σχέδιο τύπου «bullpup» σημαίνει ότι ο γεμιστήρας βρίσκεται τοποθε­τημένος πίσω από τη σκανδά­λη, κάτι που επιτρέπει τη χρή­ση μακριάς -σχετικά- κάννης σε ένα όπλο με μικρές συνολι­κά διαστάσεις. Η κάννη του SA80 είναι λίγο μικρότερη από αυτήν του SLR (Τουφέκι Αυτό­ματου Γεμίσματος), το οποίο αντικατέστησε, αλλά συνολικά
το τουφέκι είναι κατά 30% κοντύτερο. Έτσι, το SA80 είναι εύκολο στο χειρισμό του, ειδι­κά μέσα σε περιορισμένους χώρους, όπως σ’ ένα Τεθωρα­κισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (APC).

Το μικρό μέγεθος του SA80 είναι σημαντικό για το Βρετανό στρατιώτη. Είναι ιδανικό για στρατιώτες που μπαίνουν στη μάχη μέσα σ’ ένα μαχητικό όχη­μα πεζικού Warrior, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μετα­κίνηση του Βρετανικού Πεζικού στη διάρκεια της Επιχείρησης «Καταιγίδα της Ερήμου».


To SA80 λειτουργεί επίσης καλά σε εκκαθαριστικές επι­χειρήσεις από σπίτι σε σπίτι, ενώ η διάταξη του αναρτήρα του αποδείχτηκε δημοφιλής. Μπορεί να κρεμαστεί μπροστά στο στήθος, πίσω στην πλάτη ή σε μια πλευρά του σώματος, αφήνοντας ελεύθερα τα χέρια του στρατιώτη. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, απλώς απασφαλίζοντας τον αναρτήρα στην κορυφή.

 

Λόγω του σχεδιασμού «bull­pup», το SA80 απορρίπτει τους άδειους κάλυκες από μια θυρίδα απέναντι από το πρόσωπο του χρήστη. Για το λόγο αυτό μπορεί να πυροβο­λήσει μόνο με χρήση του δε­ξιού χεριού.

 

Διόπτρα SUSAT

To SA80 είναι ένα από τα πρώτα τουφέκια μάχης που διατίθεται με τηλεσκοπική διό­πτρα στην κανονική του έκδο­ση. Η Συσκευή Διόπτρας Μι­κρού Όπλου Trilux (SUSAT) δίνει μεγέθυνση χ4 και συνο­δεύεται από άνετο λαστιχένιο σκόπευτρο ματιού, μέσω του οποίου ο στρατιώτης βλέπει έ­να δείκτη (σκούρο την ημέρα ή φωτισμένο από το ραδιενεργό λαμπτήρα Trilux σε συνθήκες φτωχού φωτισμού), τον οποίο τοποθετεί πάνω στο στόχο.

Ένας μοχλός επιλογής στη θέση R (Επανάληψη) δίνει στο στρατιώτη δυνατότητα απλής βολής, ενώ η θέση Α (Αυτόμα­το) παρέχει συνεχή βολή για όσο χρόνο είναι πατημένη η σκανδάλη και υπάρχουν σφαί­ρες στο γεμιστήρα.

To SA80 χρησιμοποιεί σφαί­ρα των 5,56 χλστ. (0,22 ίν­τσες) που είναι αρκετά ελα­φριά, ώστε κάθε άνδρας να μπορεί να μεταφέρει οκτώ γε­μιστήρες των 30 σφαιρών μαζί με τον τελαμώνα τους. Η ελα­φριά σφαίρα είναι αποτελεσμα­τική μέχρι τα 500 μ. (1.640 πό­δια), παρότι στην πράξη τα μι­κρά όπλα σπάνια χρησιμοποι­ούνται για αποστάσεις πάνω από 300 μ. (984 πόδια). Ένας ισχυρός άνεμος μπορεί να επη­ρεάσει την πτήση της σφαίρας, ωστόσο, για μεγάλες αποστά­σεις, ο στρατιώτης είναι σε θέ­ση να ρυθμίσει το σκοπευτικό του ώστε να αντισταθμίσει αυ­τό τον παράγοντα.


To SA80 αντικαθιστά 3 όπλα του οπλοστασίου του Πεζικού: το SLR, το υποπολυβόλο Ster­ling των 9 χλστ. και το Γενικής Χρήσης Πολυβόλο (GPMG) των 7,62 χλστ. (0,31 ίντσες). Για την αντικατάσταση του GPMG, υπάρχει μια άλλη έκδοση του SA80 η οποία έχει βαριά κάννη και δίποδα. Γνωστό ως Ελαφρύ Οπλο Υποστήριξης, το L86A1 είναι ως προς τα άλλα σχεδόν όμοιο με το SA80. Έτσι, ο στρα­τιώτης χρειάζεται να εξοικειω­θεί με ένα μόνο όπλο.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αξιοπιστίας του SA80, ο μηχανισμός του σχε­διάστηκε ξανά από τη Heckler &Koch, με αποτέλεσμα την έκδοση L85A2. Αυτή είναι πιο αξιόπιστη από την L85A1, αλ­λά έχουν καταγραφεί παράπο­να ότι η αξιοπιστία παραμένει χαμηλή όταν υπάρχει σκόνη και μεγάλες θερμοκρασίες.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com